Wanneer uw werknemer ziek uitvalt, komen er een aantal partijen om de hoek kijken zoals een arbeidsdeskundige en bedrijfsarts.

Deze brengen niet alleen expertise, maar ook kosten met zich mee. Wist u dat een zieke werknemer u € 200 tot € 400 per dag kost?

Spoor 2

Bij aanvang van een 2e spoor moet u een re-integratieadviseur inschakelen om uw langdurige arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar werk. Meestal zal het 2e spoor op advies van de arbeidsdeskundige worden ingezet. Ik als re-integratieadviseur zal conform de Wet verbetering poortwachter handelen en rapporteren. In het 2e spoor traject gaat uw werknemer op zoek naar passende arbeid buiten uw organisatie. Wat komt hier allemaal bij kijken en welke risico’s brengt dit met zich mee? Ik kan u hier meer over vertellen en wil graag met u meedenken in mogelijkheden.

Mijn ervaring

Mijn naam is Florian Staal en ik heb ruim 3 jaar gewerkt voor UWV. Eerst kort in de functie van uitkeringsdeskundige en vervolgens als adviseur werk. In de functie adviseur werk heb ik de basis gelegd voor het voeren van constructieve gesprekken met werkzoekenden, waarbij de kortste route naar arbeid centraal staat. Vervolgens ben ik als re-integratieadviseur gaan werken, waarbij ik het een interessante uitdaging vind om een passende duurzame arbeidsplaats te vinden, rekening houdend met de belastbaarheid van de kandidaat.

Contact

Het is belangrijk om goed contact te houden over het verloop van het 2e spoor. Eens in de 8 weken ontvangt u een voortgangsrapportage conform de Wet verbetering poortwachter en ook wordt er regelmatig telefonisch contact gelegd over het verloop van het traject.

Netwerk

Ik heb een groot netwerk in de omgeving van Tilburg, Eindhoven en de Kempengemeenten. Het is voor mij uitdagend om contact te leggen met nieuwe partijen en om verder in gesprek te gaan over arbeidsmogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld een werkervaringsplaats voor uw werknemer gevonden worden om de belastbaarheid te meten.

Outplacement

Heeft u een reorganisatie door te voeren waardoor er geen plaats meer is voor uw werknemer(-s) of heeft u een werknemer die niet op de juiste plek zit?
Graag denk ik met u mee over wat ik voor u en uw werknemer kan betekenen. De inzet van een beroepskeuzetest behoort tot de mogelijkheden.

Eigen risicodragerschap

Met mijn werkervaring bij UWV weet ik uw werknemers die onder het eigen risicodragerschap vallen te adviseren. Goede begeleiding kan niet alleen kosten besparen, maar biedt uw werknemer weer perspectief.

Is uw werknemer al bijna een jaar ziek? Gaat u een 2e spoor of outplacement traject in met uw werknemer of bent u eigenrisicodrager voor de WGA of WW? Neem vrijblijvend contact op met Florian Staal.