Re-integratie gemeente Tilburg

Onderweg naar werk!

Arbeidstaal re-integratie vindt het fijn om naast de werkzoekende te staan en om als vertrouwenspersoon op te treden. Stap voor stap wordt naar resultaat gewerkt, waarbij wordt gekeken naar waar de werkzoekende staat en wat ingezet kan gaan worden om de werkzoekende uiteindelijk de arbeidsmarkt op te krijgen.

Arbeidstaal re-integratie kan de werkzoekenden helpen om het dagritme weer op te pakken en gaat letterlijk met de werkzoekenden buiten de deur om hen te activeren en om in contact te treden met anderen. Dit doen wij door het netwerk in te zetten en om nieuwe contacten aan te boren in het belang van de werkzoekende.

Wij bieden werkzoekenden de kans om te herontdekken waar de kwaliteiten en interesses in het werkveld liggen. Samen gaan we aan het werk om in beeld te brengen wat de werkzoekende op dit moment kan, wat hij wil, wie hij is en welke doelen hij wil stellen in de toekomst.

Een cv moet 100% goed zijn en daar helpen wij graag bij. Ook bespreken we de werknemersvaardigheden en bepalen wij samen met de werkzoekende de arbeidsmarktpositie. Dit kan aan de hand van de arbeidsmarktinformatie en/of de inzet van een beroepskeuzetest. We gaan open met elkaar in gesprek om samen een inschatting te maken wat er mogelijk is op de arbeidsmarkt en hoe we dit gaan realiseren.

Daarnaast zorgen wij voor een interessant en leuk traject met een vleugje humor. Wij proberen werkzoekenden te prikkelen met creatieve opdrachten zoals de muziekopdracht.
Vanuit verbinding, naar samenwerking en resultaat zorgen wij voor de beste route naar werk. Samen met ons werk je aan de toekomst. Onderweg naar werk!